Strona główna
S. C.
Usługi informatyczne i teleinformatyczne
Nasza firma zajmuje się specjalistyczną i kompleksową obsługą informatyczną firm, instytucji i przedsiębiorstw. Działamy z reguły na zasadzie stałych umów z naszymi klientami. Współpraca realizowana poprzez outsourcing IT w Krakowie, daje obopólne korzyści - przede wszystkim firma korzystająca z naszych usług znacznie oszczędza, ponieważ nie musi zatrudniać bezpośrednio na etatach wykwalifikowanego personelu. Nasze usługi, jak choćby obsługa informatyczna w Krakowie, czy obsługa informatyczna firm w Krakowie, optymalizują wydatki związane z rozwojem infrastruktury IT. Jednocześnie dajemy Państwu gwarancję bezpieczeństwa i poprawnego działania systemów.
W ramach podpisanej umowy realizujemy:
  • Bieżący nadzór nad prawidłowym i ciągłym działaniem systemu informatycznego (outsourcing IT Kraków);
  • Instalujemy, rozbudowujemy, konfigurujemy i rekonfigurujemy systemy (obsługa informatyczna firm Kraków);
  • Usuwamy zaistniałe awarie w uzgodnionym z klientem czasie;
  • Wykonujemy niezbędne czynności administracyjne dla systemu;
  • Oferujemy zarówno szkolenia jak i bieżące konsultacje - doradztwo IT Kraków - dla pracowników firmy współpracujących z nami w ramach umowy;
Specjalizujemy się również w świadczeniu usług teleinformatycznych. Łączymy nabyte doświadczenie zarówno w dziedzinie informatyki jak i telekomunikacji. Umożliwia nam to w pełni kompleksową obsługę naszych klientów w dziedzinach takich jak doradztwo IT, obsługa informatyczna w Krakowie, outsourcing IT Kraków, czy obsługa informatyczna firm w Krakowie.